ความคืบหน้าโครงการ CC Condominium 2

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม
100%

อัพเดทล่าสุด

24 April 2015

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง
100%
งานระบบ
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%