ความคืบหน้าโครงการ CC Condominium 3

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม
0%

อัพเดทล่าสุด

2 May 2015

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง
0%
งานระบบ
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%